На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на многообразието от култури в нашия свят, на различните форми за сабеизява и способите за проява на човешката индивидуалност. За да има толерантност трябва да има знания, откритост, общуване, свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Този ден бе отбелязан от децата в начален етап за да бъде насочено вниманието им към толерантно поведение и ненасилие в общуването. Такива събития запознават децата със заобикалящата ги среда, учат ги да живеят в хармония, помагат им да ценят и обичат околните.