Черно море е уникално със своята природа. Най-прекият път да го опазим е да го познаваме! Вдъхновени от Международния празник на Черно море, децата от предучилищна група ни пренесоха на морското дъно. Малките ученици артистично споделиха своите знания за морските обитатели.