Учениците от ЧСУ Монтесори отдадоха почит на Апостола!
148 години от обесването на Васил Левски – Васил Иванов Кунчев, Дяконът, Игнатий, Джингиби или просто Левски – едно от многото имена, с които е известен Апостолът на свободата. Един от най-дейните българи в борбата за освобождение на България от турско робство.