На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата. Днес учениците от втори и четвърти клас водиха дискусия по темата “Как да пестим водата”.