Будители са нашите слънца, събуждат в нас  те любовта!
Всеки, който носи светлинката за добри дела и я споделя е Будител!
Еко будители в акция.