Ние предлагаме:

 • Целодневна организация на режима от 9:00 до 17:00 ч.;
 • Монтесори педагогика, спомагаща за развитието на уменията за сътрудничество, уважение и самоконтрол при децата;
 • Толерантно общ;
 • Обучение по английски език със специалист;
 • Специално разработена Монтесори програма “Помогни ми да го направя сам”;
 • Четирикратно хранене – сутрешна закуска, междинна закуска с плодове, тристепенно обедно меню и следобедна закуска;
 • Медицинско обслужване и провеждане на здравна профилактика, както и формиране на здравна култура с планирани обучения от педиатър;
 • Занимания по йога;
 • Консултации с психолог и логопед;
 • Авторски учебници и учебни помагала;
 • Допълнителни творчески школи, отговарящи на потребностите на децата и гарантиращи спокойствие и сигурност за родителите;
 • Осигурена денонощна охрана и видеонаблюдение;
 • Осигурен транспорт в рамките на града.

Процедура

За да кандидатства Вашето дете в Частна детска градина “Д-р Мария Монтесори” е необходимо:

 • Подаване на заявление за прием – целогодишно;
 • Среща – разговор със семейството и детето, по предварително уговорен график, на която съвместно с учителите се анализират личностните особености и готовността му за постъпване в детската градина.
 • Комплектоване на необходимите документи за записване
 • Сключване на договор и заплащане на депозит в размер на една месечна такса

В детската градина деца се приемат при наличие на свободни места в съответната група, като с предимство се приемат деца, с братя и сестри в детската градина и училището.

Документи:

 1. Писмено заявление от родителите (настойниците);
 2. Копие от Акт за раждане на детето;
 3. Договор за обучение;
 4. Заявление за заснемане и публикуване на снимков материал;
 5. Заявление за транспорт;
 6. Медицински документи – издадени от Личния лекар, както следва:
  – Здравна карта на детето с нанесени имунизации;
  – Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване;
  – Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок, преди постъпване;
  – Медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето е здраво и не е контактно със заразно болни издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване;