Нашата история започва през 2010 г. с откриването на Еко Център Монтесори.

През 2013 г. Частна детска градина „Д-р Мария Монтесори“ получава лиценз от МОН: РД 14 – 35 / 17.04.2013 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 41, стр. 7 от 2013 г.

За нас в Частна детска градина „Д-р Мария Монтесори“ е важно да се зачита уникалността на всяко дете. На всяко дете се разрешава да избира с какво да се занимава според неговите лични потребности от предварително подготвените за неговата възраст материали. Възпитанието на детето е умение да се балансират свободата и дисциплината, като същевременно детето развива своите вродени способности. Така то израства със самосъзнанието, че може да се справи с всичко, което развива самочувствието и увереността му, които са важни за развитието му като пълноценна личност.

Потребностите на детето са нашата първа и основна грижа.

В най-ранния период на развитие и обучение  ние подпомагаме изграждането на самоуважение, увереност, преминаването от зависимост към независимост и раждането на интереса към ученето у детето.

Програмата е стимулираща и гъвкава и цели да задоволи нуждите на всяко дете.

Атмосферата в детска градина Монтесори е топла,  спокойна и дружелюбна. В тази среда естествено съжителстват възможности за самостоятелно и групово обучение.

Богатото разнообразие от дейности подпомага детската самоувереност и концентрация и съдейства за изграждането на уважение към другите.

Стимулиращата и комфортна среда заедно със загрижеността и чувствителността на персонала превръщат детската градина в истински дом.

Материална база

Монтесори класната стая е един детски свят, приспособен към размера, темпото и интересите на момчета и момичета на възраст между година и половина и седем години.

Тя е предназначена да предразположи детето да се почувства като у дома си, давайки му свобода в една среда, подготвена с атрактивни материали. Тези материали са подредени върху ниски рафтове за лесен достъп дори на най-малкото дете.

Масите и столовете в класната стая са подвижни, като дават възможност за гъвкава подредба според различните дейности.

Също така децата работят върху малки килимчета на земята, където те се чувстват удобно по естествен начин.

Материалите в класната стая могат да бъдат разделени на няколко основни групи: упражнения от практическия живот; сензорни материали и академични материали, които провокират интереса на всяко дете към четене, писане, смятане, музика, ботаника, зоология, история и география.