ЧСУ МОНТЕСОРИ

обявява прием за учебната 2023/2024 година

ПЪРВИ КЛАС

Ние предлагаме:

 • Целодневна организация;
 • Разширено обучение по английски език- 6 часа/седмично;
 • Работа по програмите за Кеймбридж сертификати – Starters, Movers и Flyers;
 • Специално разработена Монтесори програма “ Помогни ми да го направя сам“;
 • Фокус към обучението по български език и математика – работа на различни скорости;
 • Арт клас- занимания, разкриващи творческия потенциал на децата с помощта на приложни техники;
 • Монтесори педагогика, спомагаща за развитието на уменията за сътрудничество, уважение и самоконтрол при учениците;
 • Извънкласни занимания с допълнително заплащане – плуване, роботика, музикален инструмент, балет, народни танци

ПЕТИ КЛАС

Математическа паралелка с разширено изучаване на английски език и информационни технологии

Ние предлагаме:

 • Целодневна организация;
 • Интензивно обучение по математика- 7 часа/седмично;
 • Разширено обучение по английски език- 6 часа/седмично;
 • Работа по програмите за Кеймбридж сертификати – KET и PET;
 • Фокус към обучението по български език– работа на различни скорости;
 • Специално разработена Монтесори програма “ Помогни ми да го направя сам“;
 • Арт блок- занимания, разкриващи творческия потенциал на децата с помощта на приложни техники;
 • Информационни технологии- 3 часа/седмично;
 • Монтесори педагогика, спомагаща за развитието на уменията за сътрудничество, уважение и самоконтрол при учениците;
 • Възможност за изучаване на руски език.

Ние осигуряваме:

 • целодневна организация от 9:00 до 16:45 часа;
 • подкрепяща, иновативна образователна среда;
 • специално разработени Монтесори материали;
 • консултация с логопед и психолог;
 • транспорт- по желание;
 • от 17:00 до 18:00 школи по интереси-  йога, английски език, танци, футбол.

Процедура по прием на новозаписани ученици:

 1. Попълване на заявление за прием от страна на законния представител на ученика.
 2. Среща с родителите/настойниците на ученика за обсъждане на подробности по приема.
 3. В предварително определен ден и час детето участва в интервю с психолога на училището и попълва когнитивен тест за училищна готовност.
 4. Сключване на договор за обучение и предоставяне на необходимите документи.

С приоритет се приемат децата, завършили Подготвителна група в ЧДГ „Д-р Мария Монтесори“.

Документи:

 • Заявление за прием;
 • Копие от удостоверението за раждане;
 • Удостоверение за завършен подготвителен клас или група;
 • Удостоверение за преместване и характеристика на ученика от предходното училище – за прием по време на учебната година;
 • Медицински документи – здравно-профилактична карта и медицинска бележка от личния лекар;
 • Договор за обучение.