Музиката изгражда и заздравява слуховите, визуално-пространствените и двигателните кори на мозъка .
Те са свързани с развитието на речта и езика, с четенето, разбирането при четене, математиката, концентрацията и вниманието.
Забавлявайки се децата от подготвителна група се запознаха с различни музикални инструменти и създаваха своя собствена музика.