Заниманията в Монтесори средата моделират социални умения и подготвят децата за реалния живот.

Наред с езиковите  и математическите знания стимулираме емоционалното израстване на децата.