22 април е специален ден, посветен на нашата планета, който всяка година подтиква човечеството да е по-внимателно към крехката и уязвима околна среда. На този ден хората по целия свят се обединяват, за да покажат грижа и отговорност към нея.
В ЧДГ “Д-р Мария Монтесори” децата се учат да ценят красотата и разнообразието на природата, да бъдат по-екологични и да опазват природните богатства, като се грижат за водата, въздуха и животните.