В зала “Юнашки салон” се проведе организираната от ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране – Варна ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВАРНА, която имаше за цел да информира учениците от 7-ми клас и техните родители за различните възможности за продължаване на обучението им в гимназиален етап. В рамките на събитието ЧСУ “Монтесори Варна” представи профилите, включени в своя ПРИЕМ за предстоящата учебна година.