Частно средно  училище  “Монтесори Варна” е основано през 2015 г.  Лиценз от МОН: РД 14-209/06.07.2017 г.

Училището е уникално по своя облик, традиции и ценности, наследени от Частната детска градина „Д-р Мария Монтесори“. Използвайки съвместно образователните изисквания на МОН и уникалната педагогическа система на Мария Монтесори, ние допринасяме учениците да се чувстват като част от един голям колектив, а същевременно към тях да се подхожда с много грижи и внимание. В училището се обучават деца от първи до дванадесети клас. Учебният процес е организиран така, че позволява на децата да разнообразяват часовете по задължителна подготовка с часове по интереси. Индивидуалният подход на учителите търси във всяко дете неговите персонални качества и заложби – възпитание без унижение.

Ето каква е разликата между традиционното училище и Монтесори училището:

Традиционно училище

 • Учителят заема централно място в класната стая
 • Основна задача на учителя е да осигури дисциплината в клас
 • Материалът се преподава само от учителя на всички ученици едновременно
 • Ако ученикът допусне грешка, това става достояние на целия клас. Учителят определя как трябва да се усвои учебния материал чрез повтаряне и награди/наказания.
 • Ученикът трябва да седи на точно определен стол или чин. Трябва да стои мирно и може да вземе участие/изказва мнение само след като учителят му разреши.
 • Родителите могат да помагат в учебния процес само ако желаят.

Монтесори училище

 • Ролята на учителя е да не се натрапва и да бъде дискретен
 • Подготвената среда и Монтесори методът изграждат самодисциплина
 • Материалът се преподава в малки групи и индивидуално, като учениците си помагат взаимно
 • Монтесори материалите са с контрол на грешката. Детето усвоява учебния материал чрез повтаряне на работата си толкова колкото му е необходимо, докато почувства вътрешна удовлетвореност
 • Детето може да работи или учи там където се чувства добре, може да се разхожда из стаята и да говори на воля(без да пречи на работата на другите)
 • Организирани програми за родители, за да могат да разберат Монтесори философията и да участват активно в учебния процес.

Материална база

Частно средно училище “Монтесори Варна” се намира в тих,  спокоен квартал с чист въздух и панорамна гледка към град Варна. Учебната база е разположена на 1400 кв.м. площ, а в двора на училището има открито игрище. Училището разполага с просторни учебни стаи и специализирани кабинети, като във всяка стая има климатизация, мултимедийна техника и достъп до интернет. Училището разполага със собствен закрит спортен салон, оборудван с уреди за физическото развитие на децата в зависимост от интересите им. За сигурността на учениците има осигурена денонощна охрана и видеонаблюдение.