Красимира Крумова
Директор

Илиана Михайлова
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда

Румен Русев

Румен Русев
Физическо възпитание и спорт

Християна Христова
История и цивилизация
География и икономика

Невена Раева – Дамянова
Учител начален етап

Генка Куцарова
Учител начален етап

Силвия Атанасова-Милева
Учител начален етап

Марина Гришина-Симеонова
Учител начален етап

Магдалена Монева
Учител начален етап

Ваня Фиркова
Ресурсен учител