Славена Болова
психолог

Яна Кирилова
учител начален етап

Теодора Георгиева
учител начален етап

Иван Колев
история и география

Кристиян Йорданов
музика

Невена Раева – Дамянова
учител начален етап

Генка Куцарова
учител начален етап

Вероника Кръстева
логопед

Стела Стоянова
английски език