Красимира Крумова
директор

Веселина Стойкова
учител начален етап

Невена Раева – Дамянова
учител начален етап

Генка Куцарова
учител начален етап

Ваня Фиркова
ресурсен учител

Деница Кателиева
изобразително изкуство

Магдалена Монева
учител начален етап

Стела Стоянова
английски език

Миглена Стефанова
английски език

Мариана Господинова
български език и литература

Михаел Михайлов
музика

Румен Русев
физическо възпитание и спорт

Румяна Йорданова
математика

Християна Христова
история и география